Design

hrúbka cca 1 - 3 mm

Rez povrchu:

epoxidová litá hladká stěrka posypaná barevnými chipsy

Využitie:

 • povrchová úprava do skladov, výrobných hál, technických miestností, chodieb, obytných priestorov, garáží, škôl, škôlok a všade kde sú kladené vyššie nároky na estetiku. 

Výhody:

 • jednoduchá aplikácia, jednoduchá údržba, dobrá chemická odolnosť, výborné mechanické vlastnosti, farebnosť podľa RAL, vodotesnosť, nastaviteľná spotreba stierky, výnimočný vzhľad-kombinácie chipsov.

Popis aplikácie:

 • na očistený podklad aplikovať penetráciu TopStone (EP01, EP02 alebo  varianty EKO), 
 • na vytvrdnutý povrch penetračnej vrstvy TopStone aplikovať TopStone EP11, 

- dôkladne, podľa návodu na etikete, premiešať obe zložky A a B TopStone EP11 pomocou pomaly obrátkového miešadla po dobu 3 minút, 

- takto pripravený materiál spracovať do 30-tich minút/EP11 a 45-tich minút/EP11 PLUS pri 20°C vhodnou technológiou, napr. náter valčekom, gumovou stierkou, oceľovým hladítkom so zubami alebo bez zubov, 

 • previesť posyp farebnými chipsami do "živej" stierky EP11/ EP11 Plus, 
 • cca po 24 hodinách aplikovať uzatvárací epoxidový číry lak TopStone EP21 alebo EP22, (náter valčekom), 
 • TopStone EP11, EP21, EP22 aplikovať pri stúpajúcej teplote, tým dôjde ku zníženiu rizika kondenzujúcej vzdušnej vlhkosti na povrch hmoty.

s nastaviteľnou mierou protišmyku, hr. cca  1- 3 mm.

Rez povrchu:

epoxidový povrch prosypaný barevným křemičitým pískem topstone

Využitie:

 • povrchová úprava vhodná do: kuchýň v školských jedálňach, zdravotníckych zariadeniach, výrobných závodov, výstavných sálov, múzeí, galerií, chodieb, garáží, stavebnín apod.

Výhody:

 • estetický povrch, mechanická odolnosť, nastaviteľná miera protišmyku, teplotná odolnosť, jednoduché čistenie povrchu, pevnosť, dobrá chemická odolnosť.

Popis aplikácie:

 • na očistený podklad aplikovať penetráciu TopStone (EP01, EP02 alebo varianty EKO) podfarbenou v odtieni farebného piesku, do živej penetračnej vrstvy previesť celoplošný zásyp suchým farebným kremičitým pieskom, 
 • po vytvrdnutí vymiesť prebytočný piesok a plochu vysať, 

- dôkladne, podľa návodu na etikete, premiešať obe zložky A a B TopStone EP21 alebo EP22 pomocou pomaly obrátkového miešadla po dobu 3 minút, 

- takto pripravený materiál spracovať do 20-tich minút pri 20°C vhodnou technológiou, napr. náter valčekom, gumovou stierkou, oceľovým hladítkom bez zubov, 

 • TopStone EP21, EP22 aplikovať pri stúpajúcej teplote, tým dôjde ku zníženiu rizika kondenzujúcej vzdušnej vlhkosti na povrch.

Rez povrchu:

epoxidová litá hladká kreativní stěrka topstone

Využitie:

 • určená do priestorov s vyššími nárokmi na estetiku napr. kancelárie, obytné priestory, chodby, zasadacie miestnosti, showroomy, televízne štúdiá, apod.

Výhody:

 • jedinečný vzhľad imitujúci mramor, kombinácie dvoch vybraných odtieňov podľa RAL, dobrá mechanická a chemická odolnosť, matný povrch

Popis aplikácie:

 • na očistený podklad aplikovať penetráciu TopStone (EP01, EP02 alebo varianty EKO), 
 • na vytvrdnutý povrch penetračnej vrstvy TopStone aplikovať TopStone EP11 alebo EP11 PLUS, 
 • pripravený materiál TopStone EP11 spracovať do 30-tich minút a TopStone EP11 PLUS do 45-tich minút pri 20°C vhodnou technológiou, oceľovým hladítkom bez zubov, 
 • návod na realizáciu kreatívneho povrchu: (dve farby aplikovať v spotrebe 2-3kg), súčasne si namiešať obe farby a súčasne ich aplikovať na dokonale vytvrdnutý zapenetrovaný povrch TopStone oceľovým hladítkom bez zubov a vytvárať zmes farieb, podľa počtu ťahov hladítkom voliť kontrast medzi farbami, prevádzať buď vodorovné ťahy alebo  ťahy do oblúka, 
 • cca po 24 hodinách aplikovať uzavierací polyuretánový číry lak TopStone PU21 (náter velúrovým valčekom), 
 • TopStone EP11, EP11 PLUS a PU21 aplikovať pri stúpajúcej teplote, tým dôjde ku zníženiu rizika kondenzujúcej vzdušnej vlhkosti na povrch.

hrúbka cca 1 - 3 mm.

Rez povrchu:

topstone epoxidová litá hladká stěrka překrytá tapetou

Využitie:

 • určená do priestorov s vyššími nárokmi na estetiku, zaliatie dekoratívnych prvkov ako sú tapety, logá apod. Vhodné pre kancelárie, obytné priestory, obchodné jednotky, chodby, showroomy, zasadacie miestnosti apod.

Výhody:

 • jedinečný vzhľad podľa zvolenej tapety, dobrá mechanická a chemická odolnosť.

Popis aplikácie:

 • na očistený podklad aplikovať penetráciu TopStone (EP01, EP02 alebo varianty EKO), 
 • na vytvrdnutý povrch penetračnej vrstvy TopStone aplikovať TopStone EP11, 

- dôkladne, podľa návodu na etikete, premiešať obe zložky A a B TopStone EP11 pomocou pomaly obrátkového miešadla po dobu 3 minút,

- takto pripravený materiál spracovať do 30-tich minút pri 20°C vhodnou technológiou, napr. náter valčekom, gumovou stierkou, oceľovým hladítkom so zubami alebo bez zubov, 

 • aplikácia vhodnej tapety (doporučujeme vždy otestovať kompatibilitu s hmotami TopStone), 
 • cca po 24 hodinách aplikovať uzatvárací epoxidový číry lak TopStone EP21 alebo EP22 (náter velúrovým valčekom alebo aplikovať zubovou stierkou), 
 • TopStone EP11, EP11 PLUS, EP21, EP22 aplikovať pri stúpajúcej teplote, tým dôjde ku zníženiu rizika kondenzujúcej vzdušnej vlhkosti na povrch hmoty.

Rez povrchu:

topstone ep22 granucol

Využitie:

 • finálna farebná povrchová úprava s ideálnym priľnutím na prefarbené penetráce TopStone.

Výhody:

 • jedinečný dizajn
 • výber z niekoľko odtieňov
 • dobré mechanické vlastnosti
 • dobrá chemická odolnosť
 • vodotesnosť
 • jednoduché čistenie finálneho povrchu
 • pololesklý povrch

Popis aplikácie:

 • na vytvrdenú farbenú penetráciu TopStone EP01, EP02 a varianty EKO aplikujte nižšie popísanú technológiu TopStone EP22 Granucol,
 • príprava náradia: nádoba na miešanie dvoch zložiek spojiva podľa návodu, miešadlo, oceľové hladítko s pilovitým zubom, odvzdušňovací valec,

- dôkladne premiešať obe zložky A a B TopStone EP22 Granucol pomocou pomaly obrátkového miešadla po dobu 3 minút,

- doporučujeme po prvom premiešaní materiál preliať do inej nádoby a miesenie opakovať,

- následuje opatrné vmiešanie zložky C a opakuje sa premiešanie celej zmesi. Na jedno miešanie spracujte vždy celý pytel plniva (zložky C). Nakoľko ide o ručnú aplikáciu, nemusí dôjsť k dokonalej dispergácii plniva v hmote a na výslednom povrchu sa môžu vyskytovať miesta s vyššou koncentraciou jedného odtieňu plniva.

- pre docielenie rovnakého odtieňu povrchu používajte plnivo rovnakej výrobnej šarže,

- takto pripravený materiál ihneď spracovať, najneskôr do 15-tich minút pri 20°C oceľovým hladítkom s pilovitým zubom,

- vyhnite sa časovým predlženiam, které môžu spôsobiť sedimentáciu plniva a s tým spojený nejednotný povrch, odvzdušnenie stierky odvzdušňovacím valcom s kovovými hrotmi v polovici doby zpracovateľnosti,

 • TopStone EP22 Granucol aplikovať pri stúpajúcej teplote, zníženie rizika kondenzujúcej vzdušnej vlhkosti na povrch hmoty.