Parking

Rez povrchu:

Využitie:

 • poschodové garáže obchodných a bytových domov, v interiéri a ďalej všade kde bude požiadavka na preklenovanie statických trhlín v podklade. Membrána preklenuje statické trhliny.

Výhody:

 • preklenutie statických trhlín, vodotesnosť, výborná mechanická odolnosť, protišmykový povrch, výber z odtieňov RAL, dobrá chemická odolnosť.

Popis aplikácie:

 • na očistený podklad aplikovať penetráciu TopStone (EP01, EP02 alebo varianty EKO),
 • na vytvrdnutú penetráciu aplikovať polyuretánoepoxidovou membránu TopStone EP31,

- dôkladne, podľa návodu na etikete, premiešať obe zložky A a B TopStone EP31   pomocou pomaly obrátkového miešadla po dobu 3 minút,

- takto pripravený materiál spracovať do 30-tich minút pri 20°C vhodnou technológiou, napr. náter valčekom, gumovou stierkou, oceľovým hladítkom so zubami,

 • na vytvrdnutý povrch TopStone EP31 aplikovať náter TopStone EP12 s pridaním kremičitého piesku,
 • TopStone EP31 a EP12 aplikovať pri stúpajúcej teplote, tým dôjde k zníženiu rizika kondenzujúcej vzdušnej vlhkosti.

Rez povrchu:

skladba povrchu Parking

Využitie:

 • poschodové garáže obchodných a bytových domov, v interiéri a daľej všade kde bude požiadavka na preklenovanie dynamických i statických trhlín v podklade.

Výhody:

 • preklenutie dynamických i statických trhlín, vodotesnosť, výborná mechanická odolnosť, protišmykový povrch, výber z odtieňov RAL, dobrá chemická odolnosť.

Popis aplikácie:

 • na očistený podklad aplikovať penetráciu TopStone (EP01, EP02 alebo varianty EKO), 
 • do živej penetračnej vrstvy previesť celoplošný zásyp suchým kremičitým pieskom,
 • po vytvrdnutí vymiesť prebytočný piesok a plochu vysať, 
 • na kremičitý piesok aplikovať polyuretánovú membránu TopStone PU31,
  - dôkladne, podľa návodu na etikete, premiešať zložky A, B a C TopStone PU31 pomocou pomaly obrátkového miešadla po dobu 3 minút,
  - takto pripravený materiál spracovať do 30-tich minút pri 20°C vhodnou technológiou, napr. hladítkom bez zubov i so zubami, 
 • na vytvrdnutú vrstvu TopStone PU31 aplikovať TopStone EP11 s kremičitým pieskom, 
 • TopStone EP11 a PU31 aplikovať pri stúpajúcej teplote, tým dôjde ku zníženiu rizika kondenzujúcej vzdušnej vlhkosti.

Rez povrchu:

Využitie:

 • rampy v garážach/interiér a ďalej všade kde bude požiadavka na preklenovanie dynamických i statických trhlín v podklade. Membrána preklenuje statické a dynamické trhliny.

Výhody:

 • preklenutie dynamických i statických trhlín, vodotesnosť, výborná mechanická odolnosť, protišmykový povrch, výber z odtieňov RAL, dobrá chemická odolnosť.

Popis aplikácie.

 • na očistený podklad aplikovať penetráciu TopStone (EP01, EP02 alebo varianty EKO), 
 • do živej penetračnej vrstvy previesť celoplošný zásyp suchým kremičitým pieskom, 
 • po vytvrdnutí vymiesť prebytočný piesok a plochu vysať, 
 • na kremičitý piesok aplikovať polyuretánovú membránu TopStone Pu31, 

- dôkladne, podľa návodu na etikete, premiešať obe zložky A, B a C TopStone PU31 pomocou pomaly obrátkového miešadla po dobu 3 minút,

- takto pripravený materiál spracovať do 30-tich minút pri 20°C vhodnou technológiou, napr. hladítkom bez zubov i so zubami, 

 • na vytvrdnutú vrstvu TopStone PU31 aplikovať TopStone EP11 alebo EP31, 
 • do živej vrstvy TopStone EP11 alebo EP31 previesť celoplošný zásyp suchým kremičitým pieskom, 
 • po vytvrdnutí vymiesť prebytočný piesok a plochu vysať, 
 • na kremičitý piesok aplikovať TopStone EP11, 
 • TopStone EP11 a PU31 aplikovať pri stúpajúcej teplote, tým dôjde ku zníženiu rizika kondenzujúcej vzdušnej vlhkosti.