Priemysel - výrobné a skladové priestory

Rez povrchu:

epoxidová litá hladká stěrka TopStone

Využitie:

 • povrchová úprava do skladov, výrobných hál, technických miestností, chodieb, obytných priestorov, garáží, šatní apod.

Výhody:

 • jednoduchá aplikácia, jednoduchá údržba, dobrá chemická odolnosť, výborné mechanické vlastnosti, farebnosť podľa RAL, vodotesnosť, nastavitelná spotreba

Popis aplikácie:

 • na očistený podklad aplikovať penetráciu TopStone (EP01, EP02 alebo varianty EKO), 
 • na vytvrdnutý povrch penetračnej vrstvy TopStone aplikovať TopStone EP11, 

- dôkladne, podľa návodu na etikete, premiešať obe zložky A a B TopStone EP11 pomocou pomaly obrátkového miešadla po dobu 3 minút, 

- takto pripravený materiál zpracovať do 30-tich minút pri 20°C vhodnou technológiou, napr. náter valčekom, gumovou stierkou, oceľovým hladítkom so zubami alebo bez zubov, 

 • TopStone EP11 aplikovať pri stúpajúcej teplote, týmto dôjde ku zníženiu rizika kondenzujúcej vzdušnej vlhkosti na povrch hmoty.

 

Rez povrchu:

epoxidový protiskluzný povrch TopStone

Využitie:

 • povrchová úprava do skladov, výrobných hál, technických miestností, chodieb, garáží, bytových a obchodných domov, rampy, v interiéri kde sa predpokladá mokrá prevádzka.

Výhody:

 • výborná mechanická odolnosť, nastaviteľná miera protišmyku podľa frakcie piesku, výber z odtieňov RAL, dobrá chemická odolnosť, jednoduchá údržba, rýchla realizácia.

Popis aplikácie:

 • na očistený podklad aplikovať penetráciu TopStone (EP01, EP02 alebo varianty EKO), 
 • do živej penetračnej vrstvy previesť celoplošný zásyp suchým kremičitým pieskom, 
 • po vytvrdnutí vymiesť prebytočný piesok, prebrúsiť a plochu vysať, 

- dôkladne, podľa návodu na etikete, premiešať obe zložky A a B TopStone EP11 pomocou pomaly obrátkového miešadla po dobu 3 minút,

- takto pripravený materiál zpracovať do 30-tich minút pri 20°C vhodnou technológiou, napr. náter valčekom, oceľovým hladítkom bez zubov, 

 • TopStone EP11 aplikovať pri stúpajúcej teplote, tým dôjde ku zníženiu rizika kondenzujúcej vzdušnej vlhkosti na povrch hmoty

Rez povrchu:

epoxidový hladký nátěr TopStone

Využitie:

 • povrchová úprava do príručných skladov, technických miestností, pivníc, garáží rodinných domov a všeobecne do priestorov s menšou mechanickou záťažou.

Výhody:

 • jednoduchá aplikácia, jednoduchá údržba, dobrá chemická odolnosť, výborné mechanické vlastnosti, farebnosť podľa RAL, vodotesnosť.

Popis aplikácie:

 • na očistený podklad aplikovať podfarbenú penetráciu TopStone (EP01, EP02 alebo varianty EKO), 
 • na vytvrdnutý povrch penetračnej vrstvy TopStone aplikovať náter TopStone EP11 

- dôkladne, podľa návodu na etikete, promiešať obe zložky A a B TopStone EP11 pomocou pomaly obrátkového miešadla po dobu 3 minút, 

- takto pripravený materiál spracovať do 30-tich minút pri 20°C vhodnou technológiou, napr. náter valčekom, 

 • TopStone EP11 aplikovať pri stúpajúcej teplote, tým dôjde ku zníženiu rizika kondenzujúcej vzdušnej vlhkosti na povrch hmoty.

 

Rez povrchu:

epoxidový strukturovaný nátěr topstone

Využitie:

 • finálna povrchová úprava určená do priestorov s menšou mechanickou záťažou napr. pivnice, technické miestnosti, strojovne, dná výtahových šachiet, garáže rodinných domov, schodištia, kábelové priestory, dopravné značenia apod.

Výhody:

 • mechanická odolnosť, dobrá odolnosť voči chemikáliám, jednoduchá údržba, bezprašnosť, estetický vzhľad-štruktúra pomarančovej kôry, jednoduchá aplikácia, farebnosť podľa RAL, aplikácie i na steny, obnovitelnosť náteru, vodotesnosť.

Popis aplikácie:

 • na očistený podklad aplikovať podfarbenú penetráciu TopStone (EP01, EP02 alebo varianty EKO), 
 • na vytvrdnutý povrch penetračnej vrstvy TopStone aplikovať náter TopStone EP12, 

- dôkladne, podľa návodu na etikete, premiešať obe zložky A a B TopStone EP12 pomocou pomaly obrátkového miešadla po dobu 3 minút, 

- takto pripravený materiál zpracovať do 30-ti minút pri 20°C vhodnou technológiou, rozťaženým oceľovým hladítkom bez zubov a následne prevalčekovať velúrovým alebo štruktúrovacím valčekom, 

 • TopStone EP12 aplikovať pri stúpajúcej teplote, tým dôjde ku zníženiu rizika kondenzujúcej vzdušnej vlhkosti na povrch hmoty.

Rez povrchu:

epoxidový strukturovaný nátěr stěn topstone

Využitie:

 • náter stien napr. WC, kúpeľne, technické miestnosti, chodby, výrobné haly, garáže bytových a obchodných domov apod.

Výhody:

 • bezprašný povrch, estetický vzhľad, výber z odtieňov podľa RAL, dobrá chemická a mechanická odolnosť, jednoduchá aplikácia, čistenie povrchu, výborná krivosť.

Popis aplikácie:

 • na očistený podklad aplikovať podfarbenú penetráciu TopStone (EP01, EP02),
 • na vytvrdnutý povrch penetračnej vrstvy TopStone aplikovať náter TopStone EP12, 

- dôkladne, podľa návodu na etikete, premiešať obe zložky A a B TopStone EP12 pomocou pomaly obrátkového miešadla po dobu 3 minút, 

- takto pripravený materiál spracovať do 30-tich minút pri 20°C vhodnou technológiou, napr. náter velurovým nebo štruktúrovacím valčekom, 

 • TopStone EP12 aplikovať pri stúpajúcej teplote, zníženie rizika kondenzujúcej vzdušnej vlhkosti na povrch hmoty.

 

 

Rez povrchu:

epoxidový protiskluzný nátěr

Využitie:

 • finálna povrchová úprava určená pre pivnice, technické miestnosti, strojovne, dná výťahových šachiet, garáže rodinných domov, schodištia apod.

Výhody:

 • mechanická odolnosť, bezprašnosť, bezpečný protišmykový povrch, jednoduchá aplikácia, farebnosť podľa RAL, dobrá odolnosť voči chemikáliám, vodotesnosť.

Popis aplikácie:

 • na očistený podklad aplikovať podfarbenou penetráciou TopStone (EP01, EP02 alebo varianty EKO), 
 • na vytvrdnutý povrch penetračnej vrstvy TopStone aplikovať náter TopStone EP12 s pridaním kremičitého piesku frakcie 0,1 – 0,3 mm, 

- dôkladne, podĺa návodu na etikete, premiešať obe zložky A a B TopStone EP12 pomocou pomaly obrátkového miešadla po dobu 3 minút, 

- takto pripravený materiál zpracovať do 30-tich minút pri 20°C vhodnou technológiou, rozťaženým oceľovým hladítkom bez zubov a následne prevalčekovať velúrovým alebo štruktúrovacím valčekom, 

 • TopStone EP12 aplikovať pri stúpajúcej teplote, znížení rizika kondenzujúcej vzdušnej vlhkosti na povrch hmoty.

 

Rez povrchu:

epoxidový penetrační protiprašný nátěr topstone

Využitie:

 • povrchová úprava určená tam kde je požadovaná iba bezprašnosť povrchu, do miest s menšou mechanickou záťažou napr. nátery v systéme zdvojených podláh, podlahy pivníc, technické miestnosti, prevádzky so zvýšenou prašnosťou napr. výroba nábytku a všeobecne do priestorov s nižšími nárokmi na estetiku.

Výhody:

 • bezprašnosť, číry-ľahko nažltlý vzhľad, rýchla a jednoduchá aplikácie, obnoviteľnosť povrchu, čistenie povrchu, nízke náklady.

Popis aplikácie:

 • na očistený podklad aplikovať penetráciu TopStone (EP01, EP02 alebo varianty EKO) čírou alebo podfarbenou tekutými pigmentami TopStone (cca 3% na celé balenie),
 • dôkladne, podľa návodu na etikete, premiešať obe zložky A a B TopStone EP01, EP02 alebo varianty EKO, pomocou pomaly obrátkového miešadla po dobu 3 minút, 
 • takto pripravený materiál spracovať do 30-tich minút pri 20°C vhodnou technológiou, napr. velúrovým alebo nylonovým valčekom.

 

Rez povrchu:

epoxidový protichemický nátěr topstone

Využitie:

 • všade kde je požadovaná zvýšená chemická odolnosť. Náter oceľových i betónových konštrukcií. Napr. chemický priemysel ,havarijné jamy, sklady chemikálií, autoservisy, výrobné haly apod., exteriér i interiér.

Výhody:

 • zvýšená chemická odolnosť, možná realizácia v protišmykovej úprave, náter vodorovných i zvislých plôch, mechanická odolnosť, jednoduchá údržba, jednoduchá aplikácia. Oceľové konštrukcie nieje nutné penetrovať, aplikuje sa ihneď náter.

Popis aplikácie:

 • na očistěný podklad aplikovať penetráciu TopStone (EP01, EP02 alebo arianty EKO) čírymi alebo podfarbenými pigmentami TopStone podľa RAL (cca 3% na balení A + B), 
 • na vytvrdnutý povrch penetračnej vrstvy TopStone aplikovať dva nátery TopStone EP41, 

- dôkladne, podľa návodu na etikete, premiešať obe zložky A a B TopStone EP41 pomocou pomaly obrátkového miešadla po dobu 3 minút, 

- takto pripravený materiál spracovat do 20-tich minút pri 20°C vhodnou technológiou, rozťaženým oceľovým hladítkom bez zubov a následne prevalčekovať velúrovým alebo štruktúrovacím valčekom, 

 • TopStone EP41 aplikovať pri stúpajúcej teplote, tým dôjde ku zníženiu rizika kondenzujúcej vzdušnej vlhkosti na povrch hmoty.

Rez povrchu:

vyrovnání podkladu tzv. penetračním záškrabem topstone

Využitie:

 • celoplošné vyrovnanie podkladu v hr.do 2,0 mm, tam kde nieje možné použiť vyrovnávacie cementové stierky. Vyrovnanie pod epoxidy a polyuretány.

Výhody:

 • aplikácia v menších hrúbkach, uzavretie a vyrovnanie mierne nerovného podkladu, 
 • mechanická odolnosť, jednoduchá aplikácia.

Popis aplikácie:

 • na očistený podklad aplikovať penetráciu TopStone (EP01, EP02 alebo varianty EKO) zmiešanú s kremičitým pieskom v maximálnom pomeru 1 : 1,
 • aplikovať oceľovým hladítkom bez zubov.

 

Rez povrchu:

vyrovnání podkladu plastbetonem topstone

Využitie:

 • zapravenie dier, vyrovnanie podkladu, vyplnenie dutín okolo objektovej dilatácie, opravy dilatačných špár, fabióny atd., ideálne riešenie pre údržbu či správu budovy.

Výhody:

 • vysoká mechanická odolnosť, nastaviteľná hrúbka, pevnosť v tlaku, rýchle obnovenie povrchu, možnosť spádovanie, jednoduchá aplikácia.

Popis aplikácie:

 • na očistený podklad aplikovať penetráciu TopStone (EP01, EP02 alebo varianty EKO), 
 • do živej penetrácie aplikovať TopStone Plastbetón, 

- dôkladne, podľa návodu na etikete, premiešať zložky A, B a C TopStone Plastbeton pomocou pomaly obrátkového miešadla po dobu 3 minút, 

- takto pripravený materiál spracovať do 30-tich minút pri 20°C vhodnou technológiou, napr. hladítkom bez zubov.